Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı


Rehberlik Programı Hazırlama Kitapçığı

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır.

Öğretmenler Sitesi: Forum - Rehberlik servisi öğrenci takip programı REHBER (simya yazılım)

Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür. Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür.

Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği veya kendi ekibimizin düzenlediği veli eğitim seminerleri düzenlenir.

Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler. Okulumuzun rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Okul psikolojik danışmanının öncelikli görevi, öğrencilere doğrudan destek hizmetleri sağlamaktır.

Bu nedenle okul psikolojik danışmanının okulda geçirdiği bir günün önemli bir kısmı öğrencilere yönelik servisler için planlanmaktadır. Okul psikolojik danışmanları öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep gönüllü ya da diğer kişiler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci ile yapılan planlı ya da spontan görüşmelerdir.

Amaç, öğrencinin bulunduğu durumu değerlendirmesine yardımcı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, duygusal rahatlama sağlamak ve özel durumlara yönelik öğrenci ile ortak hareket planı belirleyebilmek ve uygulanması sırasında destek verebilmektir. Enka Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bunlardan bazıları;.

Rehberlik servisi olarak senede bir kere her öğrenci için özel kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı

Bu değerlendirme 1- 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi akademik birimlere doğrudan destek verir. Öğrenme ortamlarının etkinleştirilmesine yardımcı olur. Farklı öğrenen öğrencilere yönelik sınıf içi destek ve bireysel çalışmalar yapar. Ayrıca bireyselleştirimiş eğitim programlarını BEP hazırlar ve uygular. BEP bulunduğu sınıf düzeyinin standartlarına-hedeflerine ulaşamama riski taşıyan öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programıdır. Bu özel durumu olan öğrenciler için müfredat hedefleri önemli ölçüde değiştirilmekte ve öğrenciye özel yeni hedefler belirlenmektedir.

BEP, liderliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi tarafından yürütülen ve öğrencinin tüm öğretmenlerini kapsayan bir komisyon tarafından oluşturulur.

Rehberlik, Öğrenci Tanıma Teknikleri

Rutin görüşmeler sayesinde tüm öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir. Öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar vasıtasıyla öğrencinin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Öğretmenlere yönelik çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve çalışma grupları yapılmaktadır. Veliler ile yakın ilişki içerisinde yer alarak veli görüşmeleri öğrenci gelişimini her alanda en üst düzeyde tutmak ana hedeftir.

Veli sunumlarından bir örnek ve kaynak kitap listeleri. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde okul psikolojik danışmanı önemli bir görev üstlenmektedir. Ortaokul yılları öğrencilerin ilkokulun çocuksu telaşlarının ve oyunlarının yerini yavaş yavaş ergenliğin ve büyüme kaygılarının aldığı oldukça değişken ve hızlı bir dönemdir.

Bu döneme özgü gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir. Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan rehberlik bölümümüz, söz konusu dönemin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak çalışmalarını yürütür. Sorun çözme ve iletişim becerileri edinmelerine yönelik planlanan etkinlikler bu yıl hayata geçirilen Öğrenci Danışmanlığı Programı ile desteklenir. İlgili komite tarafından hazırlanan içerik danışman öğretmen tarafından öğrencilerle interaktif olarak paylaşılır.

Ergenlik döneminin önemli gelişimsel süreçlerinden biri olan bedensel-cinsel gelişim konusunda farkındalıklarını artırmak, sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemek için Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı TAPV tarafından öğrenci ve velilerimize yönelik bilgilendirici eğitim çalışmaları ve seminerler planlanır. Velilerimizin çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurmalarını, gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını desteklemek amacıyla alanında uzman konuklar okula davet edilir. Rehberlik Servisi ayrıca her yıl velilerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminerler düzenler.

Ortaokul döneminde öğrencilerimiz ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmeye başlarlar. Bu süreç, onlara gelecekte seçebilecekleri iş ve meslek konusunda kendilerine dair önemli ipuçları verir. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tüm yöntemler ve teknikler amaç değil araçtır. Bunlardan çıkan sonuçlar toplanarak sistematik bir biçimde sınıflandırılmalıdır.

Bu nedenle uygulanan tekniklerden çıkan sonuçlar rehberlik servisine ulaştırılmalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik bu yardımı alan birey bakımından bir öğrenme konusu ya da ders değildir. Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz, ceza vermez. Bu yardım ile öğrencinin davranışlarının değişebileceği ve böylece öğrencilerin çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlayabilecekleri açısından rehberlik ile okul disiplini arasında dolaylı bir bağlantı kurulabilir.

Ancak, disiplin anlayışı ile rehberlik anlayışının bağdaşmaması okullarda disiplin işlemlerinin gereksiz olduğu anlamında alınmalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı alan bireyin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemlidir. Birey değişmeye ve yeni yaşantılara açık olduğu sürece psikolojik danışma ve rehberliği artar. Öte yandan bireyin içinde bulunduğu ortam ve koşullarda yardımın etkililiğini etkiler.

Okullarda tüm öğrenciler için sürdürülen psikolojik danışma ve rehberlik yardımının etkililiği, yine, okulun ortam ve olanakları ile yakından ilgilidir. Bundan yola çıkarak rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir :. Belirtilen bu amaçların ilk ikisi, bireyin çevresi ve kendisi hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır.

adamtarcsi.com/components/2019-08-22/1056-vacaciones-singles.php

Rehberlik öğrenci takip programı indir

Kendini tanıması ile, beden ve zihin yetenekleri, hoşlandığı ve hoşlanmadığın faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir.


  • iphone 5 gelen arama kaydetme;
  • TürkPDR Derneği üzerinde Çalıştığı Taslak-Öneri PDR Yönetmeliğini Yayınladı;
  • Açık hesap takip programı ücretsiz.
  • iphone 6 uzaktan izleme;

Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi verme rehberliğin diğer işlevidir. Bilgi Verme : Öğrenciyi; yetenek ve ilgilerine uygun okullar, programlar ve meslekler hakkında aydınlatma, ona görgü ve disiplin kuralları hakkında bilgi verme gibi faaliyetleri kapsar. Yardım : Yardım kavramı ile kastedilen; tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru olduğu var sayılan bir hareket tarzını benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, ona çeşitli seçenekleri tanıtmak ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Yol Gösterme : Yol gösterme değil, yollar göstermedir. Çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönleri tartışıp kendisine uygun olanı seçebilmede bireye yardımcı olmaktır. Kendini Gerçekleştirme : Bireyin, kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, kendine uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi, v.

Kendini Gerçekleştirmekte Olan Bireyin Özellikleri : Kendini gerçekleştirmekte olan birey daha yeterli bir kişiliğe sahiptir; daha verimlidir. Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi kim olabileceği hakkında da ha tutarlı bir görüşe sahiptir. Kendini gerçekleştirmekte olan birey hem kendisi hem de başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir; insan değerlerine saygı duyar, onları benimser ve geliştirir.

Kendini gerçekleştirmekte olan birey zamanının iyi kullanır; geçmişten çok geleceğe dönüktür; yaratıcıdır. Kendine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder; duygularını açığa vurmaktan kaçınmaz.

Rehberlik Servisi Görüşme Kayıt Programı | REHBERLİK SERVİSİM

Kendini gerçekleştirmekte olan birey değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır. Kendini değişmekte olan bu gerçek dünyanın yine değişmekte olan bir parçası gibi görür. Kendini gerçekleştirme, birey için, kuşkusuz yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı
okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı
okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı
okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı
okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı
okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı
okul rehberlik servisi öğrenci takip programı Okul rehberlik servisi öğrenci takip programı

Related okul rehberlik servisi öğrenci takip programıCopyright 2019 - All Right Reserved